øverst på siden

BNPR-politik

Behandling af personoplysninger

På denne dag, 2019-04-01, er følgende politik blevet udarbejdet for Dynacore AB.

Vi tager hånd om dit privatliv. Du skal kunne føle dig sikker, når du overlader dine personlige oplysninger til os. Derfor har vi udarbejdet denne politik. Den er baseret på den gældende databeskyttelseslovgivning og tydeliggør, hvordan vi arbejder for at sikre dine rettigheder og dit privatliv.

Formålet med denne politik er at gøre dig opmærksom på, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvad vi bruger dem til, hvem der kan se dem og under hvilke betingelser, og hvordan du kan beskytte dine rettigheder.

Vi er dataansvarlige for personoplysninger

Dynacore AB med virksomhedsregistreringsnummer 556774-0310 og adresse Gamla Brogatan 26, 111 20 Stockholm er ansvarlig for de personoplysninger, der behandles om dig. Dynacore AB er derfor den dataansvarlige for dine personoplysninger.

Hvorfor behandler vi dine personlige oplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere vores tjenester og produkter til dig, dvs. kun for at indgå eller opfylde en kontrakt med dig som kunde.

Hvilke data indsamler vi om dig - og hvorfor?

Vi bestræber os på at behandle så få personlige oplysninger om dig som muligt. Det betyder, at vi ikke indsamler flere personoplysninger, end det er nødvendigt for at kunne indgå eller opfylde kontrakter med dig. For at kunne indgå og opfylde kontrakter med dig har vi brug for oplysninger om dit fornavn, efternavn, e-mailadresse, adresse og andre kontaktoplysninger. Vi har ikke mere adgang til dine personoplysninger end de data, som du har givet os.

Hvis du ikke har givet os dit samtykke, bruger vi ikke dine personlige oplysninger til markedsføringsformål.

Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger?

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor har vi truffet passende tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data mod uautoriseret adgang og anden uautoriseret behandling. Vi analyserer og evaluerer regelmæssigt foranstaltningerne for at sikre, at beskyttelsen af dine data er så sikker som muligt.

 

Hvem videregiver vi dine oplysninger til?

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre virksomheder eller organisationer, medmindre det kræves ved lov eller er nødvendigt for at opfylde vores lovbestemte eller kontraktmæssige forpligtelser over for dig.

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til vores partnere, leverandører eller underleverandører, men kun hvis det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores forpligtelser i forhold til dig som kunde. Vi giver aldrig flere personoplysninger, end det er nødvendigt.

Når loven kræver det, kan vi være nødt til at videregive dine oplysninger til offentlige myndigheder og andre organisationer. Vi kan også være nødt til at videregive dine data, hvis det er nødvendigt for at udøve, fastslå eller overvåge vores juridiske krav.

Vi videregiver aldrig dine personlige oplysninger til andre virksomheder eller forretninger til markedsføringsformål.

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personlige oplysninger?

Vi behandler kun de personoplysninger, som vi har brug for, for at vi kan udføre vores tjenester eller levere vores produkter til dig, dvs. når vi indgår eller opfylder en kontrakt med dig. I det omfang vi behandler yderligere data, vil vi indhente dit samtykke eller sikre, at behandlingen er godkendt på et andet retsgrundlag.

Hvor længe behandler vi dine personlige oplysninger?

Vi opbevarer data om dig som kunde i den periode, hvor aftalen med dig løber, og i et rimeligt tidsrum derefter. I de fleste tilfælde betyder det, at vi ikke opbevarer dine personoplysninger i en periode på mere end et år fra aftalens udløb, men under visse omstændigheder kan vi opbevare dine oplysninger i en længere periode. Dette gælder f.eks. når det kræves i henhold til lovgivningen, eller når oplysningerne kan være nødvendige for at etablere, udøve og overvåge juridiske krav.

Dine rettigheder

Når vi behandler personlige oplysninger om dig, har du som registreret en række rettigheder. Du har til enhver tid ret til at kontakte os i forbindelse med disse, og hvis du ønsker at udøve en af de rettigheder, der er beskrevet nedenfor, kan du nemmest kontakte os på info@dynacore.se.

Vi forbeholder os ret til at træffe passende beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at du er den person, du hævder at være, når du kontakter os. Hvis du ikke kan påvise din identitet på tilfredsstillende vis, kan vi muligvis ikke besvare din anmodning. 

Adgang til personoplysninger

Du har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker at få det at vide, kan du få et samlet registeruddrag fra os, som indeholder alle de personoplysninger, vi behandler om dig.

Rettelse og sletning

Hvis vi behandler dine personoplysninger forkert, eller hvis vi ikke længere har brug for oplysningerne, har du ret til at få dem slettet. Hvis oplysningerne er ufuldstændige, har du ret til at få dem suppleret. Du skal være opmærksom på, at vi muligvis ikke kan levere vores tjenester til dig, hvis du anmoder om at få dine personoplysninger slettet.

Dataportabilitet

Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de oplysninger, som vi behandler om dig, i et generelt, skriftligt, maskinlæsbart og struktureret format. Du har ret til dette for de personoplysninger, som du har givet os, og som vi behandler med dit samtykke, eller når personoplysningerne er nødvendige for at indgå eller gennemføre en aftale.

Begrænsninger for forarbejdning

Under visse betingelser har du ret til at anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine oplysninger. Det betyder, at vi markerer oplysningerne, så vi fremover kun behandler dem til bestemte specifikke formål. Vi er muligvis ikke i stand til at levere vores tjenester til dig, hvis vi begrænser behandlingen af dine personlige oplysninger.

Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, der foretages for at udføre en opgave i offentlighedens interesse, som led i en offentlig myndigheds udøvelse eller efter en interesseafvejning. Vi behandler ikke dine personoplysninger til nogen af disse formål eller på nogen af disse grunde. Du kan derfor ikke rette nogen indsigelser mod vores behandling på dette grundlag.

Ret til at indgive en klage

Du har ret til at indgive en klage til den svenske databeskyttelsesmyndighed, hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger på en uhensigtsmæssig måde. Du kan læse mere om dette på den svenske databeskyttelsesmyndigheds websted www.datainspektionen.se.

Kontakt

Du kan til enhver tid kontakte os ved at skrive til info@dynacore.se eller ringe til os på telefon 08-700 5000, hvis du ønsker at få mere at vide om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Du kan også læse mere om os på vores websted www.dynacore.se og www.sparx.cloud.

nederst på siden